POLSKIE STOWARZYSZENIE TRENERÓW TENISA

Współpraca ze związkami

Z dużą satysfakcją informuję, ze 15 października 2015 r Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa zawarło Porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia i dokształcania trenerów z Polskim Związkiem Tenisowym.
Wyrażam nadzieję, ze w niedługim czasie, zawarte Porozumienie zostanie przełożone na konkretne działania.
Wszystkich trenerów i instruktorów zachęcam do aktywności na tym polu.

Porozumienie z Polskim Związkiem Tenisowym

Regulamin działania Zespołu Ekspertów PZT ds szkolenia trenerów