POLSKIE STOWARZYSZENIE TRENERÓW TENISA

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Tenisa:

Jerzy Zieliński - Prezes
Trener tenisa klasy mistrzowskiej, dziekan Wyższej Szkoły Trenerów Sportu, członek Kolegium Trenerów Polskiego Związku Tenisowego, założyciel pierwszej w Polsce prywatnej Szkoły Tenisa, autor wielu publikacji z zakresu tenisa.

Mirosław Ginter - Wiceprezes
Trener tenisa klasy mistrzowskiej, członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisowego, Prezes Warszawsko-Mazowieckiego Związku Tenisowego, członek Kolegium Trenerów PZT,  założyciel funkcjonującej od 1991 roku Szkoły Tenisa GINTER.

Michał Caruk - Skarbnik
Trener tenisa klasy I, prezes Klubu Tenisowego BREAK.

Adam Królak - Członek Zarządu
Członek Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Tenisa, trener tenisa klasy mistrzowskiej, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń trenerów tenisa, były trener AZS Warszawa, były kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa, autor kilkudziesięciu książek z zakresu tenisa i artykułów w czasopismach specjalistycznych z zakresu tenisa.

Barbara Olsza - Członek Zarządu
Trener tenisa klasy mistrzowskiej, adiunkt w AWF Katowice i kierownik zakładu tenisa. Wielokrotna mistrzyni Polski w grze pojedynczej i podwójnej, była trener kadry Polski kobiet, autorka licznych publikacji z zakresu tenisa.

Wojciech Andrzejewski - Członek Zarządu
Trener tenisa klasy mistrzowskiej, członek zarządu Polskiego Związku Tenisowego i Warszawsko-Mazowieckiego Związku Tenisowego. Były wieloletni dyrektor sportowy PZT, współtwórca teamu PZT Prokom.

Włodzimierz Pikulski - Członek Zarządu
Trener tenisa klasy I, wykładowca na kursach dla trenerów i instruktorów tenisa.

Justyna Pacelt - Członek Zarządu
Instruktor tenisa, pracownik AWF Warszawa.

Piotr Raciborski - Członek Zarządu
Trener tenisa klasy I.

Beata Supeł - Członek Zarządu
Instruktor tenisa, specjalistka w przygotowaniu i realizacji programów unijnych z zakresu sportu i rekreacji.

 

Komisja rewizyjna: 

Krzysztof Olszański - Przewodniczący
Trener tenisa klasy II, absolwent Wyższej Szkoły Trenerów Sportu w Warszawie.

Magda Sawicka - Członek Komisji

Trener tenisa klasy II.
Krzysztof Sułkowski - Członek Komisji

Trener tenisa klasy II.